eWYPADKI

Wypadki i kolizje

EZPD

Aplikacja internetowa dla Zajęcia Pasa Drogowego (ZPD)

RAPORTY

System raportów dla EDIOMa

eINWEST

Inwestycje drogowe i mostowe

eMTE

Mapa Techniczno-Eksploatacyjna

eDOK

Repozytorium dokumentacji

eTERM

Terminarz

eADMIN

Ediom Admin

eZOD

Zarządzanie Objazdami Dróg

eEDIOM

Ewidencja dróg

MOSTY

Ewidencja mostów i przeglądy OM

RN17

Dane rzeczowo – finansowe

OR

Organizacja Ruchu

eWIOSNA

Wizualna ocena stanu nawierzchni

eKOM

Komunikacja

eZLN

Zieleń

eBUT

Bieżące utrzymanie dróg